دو باب اتاق که به وسیله یک درب بهم متصل شده اند. یک تخت دو نفره داخل هر اتاق، یک باب از اتاق ها فاقد وان می باشد.

این واحد در طبقه پانزدهم واقع شده است.

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.

نمای رو به حرم