دارای یک تخت دو نفره داخل نشیمن

این سوئیت در طبقه پانزدهم واقع شده است و دارای طراحی شیک تری نسبت به سایر اتاق ها می باشد.

نمای رو به حرم