رزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.comرزرو هتل با مستر تریپ | tendaytrip.com
فراموشی رمز عبور ؟

راهنمای سفر به پاریس

 • France
 • Paris
 • 105.4 km²
 • 11°C, Wind
 • Mon 12:19 am
 • Euro
 • French
 • 2.211 million
 • Always enjoyed my stay with Hilton Hotel and Resorts, top class room service and rooms have great outside views and luxury assessories. Thanks for great experience.

  author-image
  Jessica Brown
 • Always enjoyed my stay with Hilton Hotel and Resorts, top class room service and rooms have great outside views and luxury assessories. Thanks for great experience.

  author-image
  Lisa Kimberly
 • Always enjoyed my stay with Hilton Hotel and Resorts, top class room service and rooms have great outside views and luxury assessories. Thanks for great experience.

  author-image
  Simon

General Information About Paris

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

بازی های ورزشی برگزار شده در پاریس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

درباره بازی بسکتبال

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

فرهنگ و تاریخ پاریس

imageframe-image

Culture

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
imageframe-image
imageframe-image

Landscape

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

 شب های پاریس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

کافی شاپ های معروف پاریس

L’Open Café
17, Rue des Archives - 75004 Paris Tel. : +33 (0) 1 42 72 26 18
Bliss Kfé
30, Rue du Roi de Sicile - 75004 Paris Tel. : +33 (0) 1 42 78 49 36
L’Oiseau bariolé
16, Rue Sainte Croix Bretonnerie - 75004 Paris Tel. : +33 (0) 6 10 38 46 51
Le Cox
15, Rue des Archives - 75004 Paris Tel. : +33 (0) 1 42 72 26 18

Famous Clubs in Paris

Six-Seven
65-67, Rue Pierre Charron - 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 58 56 20 50
VIP room
76, Avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 56 69 16 66
Le Baron
6, Avenue Marceau - 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 47 20 04 01
Le Latina Café
114, Avenue des Champs Elysées- 75008 Paris Tel. : +33 (0) 1 42 89 98 89

مرتب سازی نتایج براساس:

نمای بیرونی اقامتگاه هادیشهر
0 نقد و بررسی

اقامتگاه بومگردی در هادیشهر اقامتگاه بومگردی در هادیشهر ( آقای اسماعیلی) در منطقه آزاد ارس شهر هادیشهر روستای لیوارجان واقع

میانگین / شب0 انتخاب
حیاط اقامتگاه بومگردی روستای فیروز
0 نقد و بررسی

اقامتگاه بومگردی روستای فیروز (آقای سالاری) در آذرشهر در روستای سرسبز و خوش آب وهوای فیروز واقع شده است. این

میانگین / شب0 انتخاب
اقامتگاه بومگردی کاشکیلو شهداد کرمان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه بوم گردی کاشکیلو در منطقه شهداد، در فاصله 87 کیلومتری از شهر کرمان قرار دارد. این اقامتگاه بومگردی که قدمتی 60 ساله دارد با هدف خدمت رسانی به گردشگران در سال 1393 مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

میانگین / شب0 انتخاب
اقامتگاه سنتی خانه خشتی یزد
0 نقد و بررسی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی یزد درمرکز شهر واقع شده است. این خانه خشتی حدود 150 سال پیش بنا شده و متعلق به دوره قاجاریه می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سرای ملک کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سرای ملک کاشان در سال ۱۳۹۷ در قلب شهر تاریخی کاشان به بهره برداری رسید. این اقامتگاه دارای یک حوضخانه و 8 باب اتاق با تلفیقی از سبک سنتی و مدرن می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی آریانا کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی آریانا کاشان نخستین و تنها هتل تاریخی مجهز به اسپا در ایران و کاشان است. این مجموعه در بافت قدیم شهر کاشان و در محله دروازه اصفهان واقع شده است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان در مرکز بافت تاریخی این شهر واقع شده که قدمت آن به بیش از 130 سال پیش باز می گردد. اقامتگاه سنتی آمیرزا دارای 12 باب اتاق است که از امکانات رفاهی مناسبی برخوردارند.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی احسان کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی احسان کاشان در سال 1382 به عنوان اقامتگاه سنتی شروع به فعالیت نمود. قدمت این خانه تاریخی به دوران قاجار بر می گردد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی ثنا کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی ثنا کاشان دارای قدمتی 200 ساله است که مرمت آن از سال 1395 آغاز و سرانجام در سال 1396 شروع به فعالیت نمود.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی خانه ایرانی کاشان
0 نقد و بررسی

خانه ایرانی با قدمت بیش از 250 سال در محله كوشك صفی كه یكی از قدیمی‌ترین محلات شهر كاشان است، واقع شده است. این خانه پس از 7 سال مقاوم‌ سازی، استحكام ‌بخشی و مرمت، اكنون به عنوان یك اقامتگاه سنتی شروع به فعالیت نموده است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی عامری ها کاشان در خرداد ماه سال 1393 بعد از مرمت و احیای طرح اصلی بنا به عنوان هتل پنج ستاره شروع به کار کرد. قدمت این بنا به دوران زندیه برمی گردد و از لحاظ قدمت و معماری، از تمام خانه های تاریخی کاشان قدیمی تر و متفاوت تر است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی خانه مرشدی‌ کاشان با 250 سال قدمت در خیابان دروازه اصفهان شهر کاشان در سال 1395 به عنوان اقامتگاه سنتی به بهره برداری رسید. خانه مرشدی کاشان دارای 8 باب اتاق، یک حیاط اصلی و یک حیاط حوض خانه می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی خانه نقلی کاشان در سال 1386 به بهره برداری رسید و در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفت. مجموعه خانه نقلی دارای مجموعا 25 باب اتاق می باشد که در زیرزمین، طبقات همکف و اول سه حیاط به نام های رضوانیان، نقلی و دوست پراکنده شده اند.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی سروا کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی سروا کاشان با قدمتی 200 ساله در مهرماه سال 1396 به بهره برداری رسید. این مجموعه دارای 5 باب اتاق با معماری سنتی و امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
اقامتگاه سنتی شهباز کرمان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی شهباز پس از مرمت و بازسازی در سال 1397 شروع به فعالیت نمود. این هتل زیبا دارای 5 باب اتاق می باشد که با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن طراحی شده است و ظرفیت اسکان و پذیرش 15 گردشگر را دارد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی صادقی کاشان
0 نقد و بررسی

خانه تاریخی صادقی کاشان متعلق به دوره زندیه می باشد و قدمتی 300 ساله دارد. این خانه پس از مرمت و بازسازی در سال 1378 به مرکز اقامتی تبدیل شده است و سفری بسیار دلنشین و راحتی را برای گردشگران محترم فراهم می سازد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی فانوس ویونا کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی ویونا کاشان پس از مرمت و بازسازی در سال 1397 به بهره برداری رسید.این اقامتگاه دارای 15 باب اتاق می باشد که دور تا دور حیاط پراکنده شده اند.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی منوچهری کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی خانه منوچهری کاشان قدمتی 400 ساله دارد و در محله‌ی پشت عمارت کاشان، نزدیک بازار قدیمی قرار دارد. خانه تاریخی منوچهری پس از سه سال مرمت و بازسازی در سال 1390 شروع به فعالیت نمود.

میانگین / شب0 انتخاب
اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه تاریخی مهینستان راهب کاشان از خانه‌های قدیمی کاشان است که در محله درب باغ واقع شده و در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی نه چم کاشان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی نه چم کاشان در تیرماه سال ۱۳۹۴ در جلسه ثبت آثار و ابنیه تاریخی با نام خانه تاریخی عادل در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این خانه سنتی مربوط به دوران قاجار می باشد و پس از مرمت و بازسازی در سال 1396 به عنوان اقامتگاه سنتی شروع به فعالیت نمود.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی اقامتگاه سنتی کریاس اصفهان
0 نقد و بررسی

اقامتگاه سنتی کریاس اصفهان در سال 1396 پس از مرمت و بازسازی به مکانی زیبا و دلنشین برای اقامت میهمانان عزیز تبدیل گشته است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی بوتیک هتل ایرمان قشم

بوتیک هتل ایرمان قشم جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

بوتیک هتل ایرمان قشم از هتل های نوساز به شمار می رود که در سال 1396 فعالیت خود را آغاز نمود. بوتیک هتل ایرمان به خاطر خاص بودن سبک هنری و معماری سنتی و مدرن معروف است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل بوتیک فولتون قشم

بوتیک هتل فولتون قشم جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

بوتیک هتل فولتون قشم در سال 1394 در جزیره زیبای قشم به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل ارشاد سرعین
0 نقد و بررسی

هتل چهار ستاره ارشاد سرعین واقع در خیابان ولیعصر در سال ۱۳۷۹ افتتاح شد و جهت ارتقاء کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفته است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آبادگران کیش

هتل آبادگران کیش
کیش ایران

0 نقد و بررسی

هتل آبادگران کیش در سال 1376 به صورت سوئیت ساحلی دارای 76 واحد اقامتی در قالب اتاق و ویلا مجهز به امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آتامان قشم

هتل آتامان قشم
جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

هتل آتامان قشم از هتل های نوساز و چهار ستاره جزیره قشم است که در سال 1397 به بهره برداری رسید. این هتل چهار ستاره دارای 4 طبقه و 58 باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آذربایجان تبریز

هتل آذربایجان تبریز
تبریز ایران

0 نقد و بررسی

هتل آذربایجان تبریز از هتل های قدیمی و 3 ستاره شهر تبریز می باشد که در سال 1345 به بهره برداری رسید و در سال 1373 به منظور ارائه خدمات بهتر مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل در 4 طبقه بنا و دارای 47 باب اتاق می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش
کیش ایران

0 نقد و بررسی

هتل آرامش کیش در سال 1390 به بهره برداری رسید. این هتل نوساز دارای 3 طبقه و 60 باب اتاق با ظرفیت های متفاوت و امکانات مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش
کیش ایران

0 نقد و بررسی

هتل آرامیس کیش در سال 1388 در میدان پردیس جزیره کیش به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آریا تبریز

هتل آریا ارومیه
ارومیه ایران

0 نقد و بررسی

هتل آریا ارومیه از هتل های لوکس می باشد که در مهرماه سال 1390 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آریان کیش

هتل آریان کیش
کیش ایران

0 نقد و بررسی

هتل آریان کیش در نزدیکی میدان امیر کبیر در سال 1378 افتتاح و در سال 1393 به منظور ارائه خدمات بهتر برای راحتی میهمانان عزیز مورد بازسازی قرار گرفت.

میانگین / شب0 انتخاب
ساختمان هتل آزادی تبریز

هتل آزادی تبریز
تبریز ایران

0 نقد و بررسی

هتل آزادی تبریز از هتل های 4 ستاره و تازه تاسیس شهر تبریز می باشد و در مرداد ماه 1397 فعالیت خود را آغاز کرد. این هتل در 4 طبقه و 45 اتاق و 110 تخت طراحی شده است و دارای سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آسمان اصفهان

هتل آسمان اصفهان
اصفهان ایران

0 نقد و بررسی

هتل چهار ستاره آسمان در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع با ۱۳ طبقه در يكی از بهترین نقاط شهر تاریخی اصفهان در سال ۱۳۸۴ افتتاح گردید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل افتاب شرق کیش
0 نقد و بررسی

هتل آفتاب شرق کیش یکی از هتل های ساحلی می باشد که در منطقه بومی نشین جزیره در سال 1387 شروع به فعالیت نمود و در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفت.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آنا ارومیه

هتل آنا ارومیه
ارومیه ایران

0 نقد و بررسی

هتل آنا ارومیه نخستین هتل 5 ستاره بین المللی شهر ارومیه می باشد که در سال 1392 به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آنا کیش

هتل آنا کیش
کیش ایران

0 نقد و بررسی

هتل آنا کیش در زمینی به مساحت 8500 مترمربع در سال 1377 افتتاح و در سال 1391 مورد بازسازی قرار گرفت.

میانگین / شب0 انتخاب
هتل آپارتمان آتا تبریز
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آتا تبریز ازهتل های نوساز و لوکس به شمار می رود که در سال 1398 شروع به فعالیت نمود.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آدینه قشم

هتل آپارتمان آدینه قشم
جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آدینه قشم در سال 1396 افتتاح شد. این هتل آپارتمان در 4 طبقه بنا و شامل 13 باب سوئیت یک خوابه و دو خوابه با امکانات مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آرش قشم

هتل آپارتمان آرش قشم
جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آرش قشم واقع در بلوار آزادگان در بهمن ماه سال 1395 به بهره برداری رسید. هتل آپارتمان آرش در 4 طبقه بنا و دارای 12 باب سوئیت یک خوابه با امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آرمان مشهد
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آرمان مشهد در سال 1394 به بهره برداری رسید. این هتل آپارتمان سه ستاره و لوکس در 9 طبقه بنا و دارای 291 باب اتاق و سوئیت شیک و دلباز مجهز به امکانات رفاهی مناسب می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آسا مشهد
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آسا از هتل های تک ستاره ممتاز واقتصادی شهر مشهد می باشد که در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) واقع شده است.

میانگین / شب0 انتخاب
هتل آپارتمان آسام کرمان
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آسام از هتل های نوساز شهر کرمان به شمار می رود و در سال 1396 به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل اپارتمان التین ارس
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان 3 ستاره آلتین ارس در سال 1392 با چشم اندازی زیبا از رودخانه ارس و شهر زیبای جلفا به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آلتین سرعین
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان دوستاره آلتین سرعین یکی از هتل‌های زیبا و خوب این شهر است که با داشتن امکانات موردنیاز و کادری فعال و خوش برخورد آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران است.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان آنا قشم

هتل آپارتمان آنا قشم
جزیره قشم ایران

0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان آنا قشم در سال 1393 در 5 طبقه به بهره برداری رسید. هتل آپارتمان دو ستاره آنا با 24 باب سوئیت با امکانات رفاهی مناسب پذیرای میهمانان گرامی می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان ائل آی تبریز
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان ائل آی از هتل های 3 ستاره و نوساز تبریز به شمار می رود و در اسفند ماه سال 1396 به بهره برداری رسید.این هتل در 7 طبقه بنا و دارای 14 سوئیت میباشد که همه آن ها مبله اند و امکان پخت و پز در آن ها فراهم است.

میانگین / شب0 انتخاب
لابی هتل آپارتمان اخوان مشهد
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان اخوان از هتل های تازه تاسیس شهر مشهد است که در 4 طبقه و 28 واحد اقامتی یک خوابه و دوخوابه با امکانات رفاهی مناسب به بهره برداری رسید.

میانگین / شب0 انتخاب
نمای بیرونی هتل آپارتمان ارس تبریز
0 نقد و بررسی

هتل آپارتمان ارس تبریز از اقامتگاه های دو ستاره و نوساز می باشد که در سال 1392 افتتاح گردید. این هتل در 8 طبقه بنا و دارای 26  واحد سوئیت دو خوابه با امکانات رفاهی مناسب برای اقامت میهمانان عزیز می باشد.

میانگین / شب0 انتخاب